پاورپوینت اصول و فنون و روش های راهنمایی و مشاوره

پاورپوینت اصول و فنون و روش های راهنمایی و مشاوره

توضیح کوتاه

پاورپوینت اصول و فنون و روش های مشاوره دارای 81 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب : 


فنون و روش های راهنمایی و مشاوره
جلسه اول
مؤلفه های اصلی اهداف
عوامل موثر برخویشتن پنداری
تأکید بر اینجا و اکنون
نقش اصول در مباحث
جلسه دوم
راهنمایی، انواع و روش ها
مؤلفه های اصلی اهداف
روش های شناخت
جلسه سوم
مشاوره و فنون و روشها(فردی و گروهی)
مولفه های اصلی تعریف مشاور
مقایسه روش ها
جلسه چهارم
شرایط و مراحل مصاحبه مشاوره ای
جلسه پنجم
روش ها و فنون مذاکره
انواع پاسخ های مشاوره ای
محاسن انعکاس
جلسه ششم
جرأت ورزی
جلسه هفتم
رهبرجلسات
فرافکنی
جلسه هشتم
تشویق
جلسه نهم
مقاومت
راه های شناخت مقاومت مراجع
علل مقاومت مراجع
جلسه دهم: ادامه فنون مشاوره
جلسه یازدهم
آزمون بسیار سخت
زمان پایان دادن به جلسه مشاوره
جلسه دوازدهم
بازخورد
جلسه سیزدهم
اصول اخلاقی در مشاوره
روش های کاهش رفتارهای غیراخالقی در جلسه مشاوره

 


بخشی از متن پاورپوینت :


فنون و روش های راهنمایی و مشاوره
جلسه اول 

کلیات (اهداف، ضرورت و اهمیت این درس)
)Aim/Objective/Target/Goal) اهداف: الف
1 -در آموزش
تغییر مشخّص و پیش بینی شده ای که باید در یادگیرنده به وجود آید .در این تعریف »خواسته« نتیجه دقیق و ملموسی است که افراد آمادگی دارند برای رسیدن به آن کوشش کنند.
2 -در برنامه ریزی توسعه
غایت و خواسته های نهایی جامعه، اعم از اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی که منبعث از نظام ارزش های حاکم بر جامعه که برنامه ها برای دستیابی به آن ها تدوین می شود. 
منظور، خواست، قصد یا آرمان مشخّص، غرض، مقصود، نشانه، مفرد اهداف.

عوامل موثر برخویشتن پنداری

 نظر والدین:
کودکان اولین الگوهای رفتاری را در محیط خانواده و از والدین خود تقلید می کنند. رفتار، به ویژه بگو مگوهای آنان در ایجاد استقلال یا وابستگی
فرزندان بسیار تاثیرگذار است.
 نگرش دوستان و همبازی ها:
انتخاب دوستان و تقلید آنان از دوستان صمیمی خود.
 نظرمعلمان:
رابطه معلم و نگرش او نسبت به توانمندی های دانش آموزان، انتظارات و شناخت معلم و علاقه او، در رشد خویشتن پنداری نقش مهمی دارند

تأکید بر اینجا و اکنون 

اگر احساس را در شکل گیری رفتار موثر بدانیم، چون احساس در حال اتفاق می افتد، باید شناخت مشکل، مواجهه و تلاش برای حل آن نیز در
لحظه انجام شود، بهانه گیری نکردن، گذشته را مبنا قرار نداده و در حال زندگی کردن.

دادن فرصت برای تفکر و خودیابی 

کمک به ارزشیابی درونی، پرهیز از حافظه محوری، دعوت به اندیشیدن در موضوعات مختلف.

برنامه های توانمندسازی و تربیت معلمان

وجود معلمان واجد صالحیت، آگاه به مسایل، خالق و مبتکر و مسیولیت پذیر در افزایش آگاهی و خویشتن پنداری دانش آموزان میتواند عامل
تاثیر گذاری باشد.

نقش اصول در مباحث

o در فلسفه دین و اعتقادات، نقش محکمات و مسلمات را دارد.
o درعلم، مجموعه قضایای روشن و منطقی است که تمام مراحل و مبانی دیگر بر پایه آن استوار شده اند؛ مانند اصل بقای انرژی در مکانیک،
اصل بقای ماده در فیزیک، اصل اقلیدس در هندسه، اصل علیت در فلسفه و غیره.
*اصول وضع کردنی نیستند، بلکه آن ها را باید از رابطه بین قضایا یا نتایج حاصل استخراج کرد.
o در اسلام، قواعد کلی اعتقادى که مابقى مقرّرات قانونى و اخلاقى را فروع مى گویند.
o در فقه، از قواعد کلی است که راجع به چگونگی استنباط و اجتهاد در مسائل قانونى بحث مى کند. 


قیمت : 22900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود پاورپوینت اصول و فنون و روش های مشاوره

پاورپوینت اصول و فنون و روش های مشاوره

دانلود پاوروینت اصول و روش های مشاوره

اصول و فنون و روش های مشاوره

پاورپوینت اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

تحقیق اصول و فنون مشاوره

اصول مشاوره

مشاوره

پاورپوینت رایگان اصول و فنون مشاوره

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 81
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 295
حجم 2/5 مگابایت
دسته پاورپوینت روانشناسی