پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS)

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS)

توضیح کوتاه

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS) در 3 صفحه با فرمت docx

توضیح کامل

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)


معرفی پرسشنامه


این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.دینر و دیگران (1985) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) را برای همه گروه های سنی تهیه کردند. این مقیاس متشکل از 48 سوال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس می کرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است.10 سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به 5 سوال کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت

فهرست :


تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
نمره گذاری پرسشنامه
تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه 
روایی و پایایی
منبع

 


قیمت : 8900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت SWLS

پرسشنامه رضایت از زندگی

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

پرسشنامه رضایت از زندگی پاوت

پرسشنامه SWLS

پرسشنامه رضایت از زندگی SWLS

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر SWLS

پرسشنامه رضایت از زندگی پاوت SWLS

SWLS

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :8900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 3
فرمت اصلی dwg
تعداد بازدید 145
حجم 15/7 کیلوبایت
دسته پرسشنامه