پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی

توضیح کوتاه

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی ، پرسشنامه دارای44 سوال در مقیاس لیکرت است.

توضیح کامل

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی


 پرسشنامه دارای44 سوال در مقیاس لیکرت است و نیازهای صمیمیت و ابعاد آن یعنی عاطفی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی و تفریحی و زمانی را مورد بررسی قرار می دهند. این پرسشنامه هریک از ابعاد به جز بعد معنوی که 6 سوال دارد، 5 سوال جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است و در یک طیف 10گزینه ای از 1( ابداً این نیاز در من وجود ندارد) تا 10 (این نیاز در من قوی است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره¬ای بین 1 تا 10 تعلق می¬گیرد و حداکثر نمره در این پرسش نامه برابر با440 است. پرسش¬نامه نیازهای صمیمیت زناشویی به چهار بخش تقسیم می شود:
 بخش اول: نظرات شدت نیاز هر بعد و نظرات شدت نیازهای کلی را مقایسه می کند.
بخش دوم: رضایت هر فرد در پذیرش همسرش، میزان تأثیر  پذیری و باز بودن در بیان نیازها در 8 بعد صمیمیت را نشان می دهد. این 8 نمره، نمرات رضایت دریافتی نامیده می شود.
بخش سوم: با رضایت هر فرد از سطوح عمیق مشارکت متقابل همسر و خودافشایی در این 8 بعد صمیمیت سروکار دارد. این نمرات، نمرات رضایت متقابل یا دو جانبه نامیده می شود.
بخش چهارم: زوج ها نیاز زمانی شان برای صمیمیت را مقایسه می¬کنند.

این پرسشنامه شامل :


پایایی و روایی پرسش نامه نیازهای صمیمیت زناشویی
نمره گذاری پرسش نامه نیازهای صمیمیت زناشویی
پرسش نامه بررسی نیازهای صمیمیت
صمیمیت احساسی 
صمیمیت روان شناختی 
صمیمیت فکری 
صمیمیت جنسی 
صمیمیت جسمانی(غیر جنسی) 
صمیمیت معنوی 
صمیمیت زیبایی شناختی( هنری) 
صمیمیت اجتماعی و تفریحی 
صمیمیت زمانی 


قیمت : 14900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی

پرسشنامه صمیمیت زناشویی MINQ

پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه صمیمیت زناشویی

پرسشنامه MINQ باگاروزی

پرسشنامه باگاروزی

پرسشنامه MINQ

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 7
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 305
حجم 28/4 کیلوبایت
دسته پرسشنامه