پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI)

پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI)

توضیح کوتاه

این پرسشنامه با هدف بررسی کیفیت خواب در طی یک ماه گذشته ساخته شده و شامل 18 عبارت است در قالب فایل WORD و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI) 


این پرسشنامه با هدف بررسی کیفیت خواب در طی یک ماه گذشته ساخته شده و شامل 18 عبارت است. تعداد بسیاری از مطالعات انجام شده میزان اعتبار و پایایی بالایی این پرسشنامه را نشان داده¬اند. عنوان شده است که این پرسشنامه کیفیت خواب بد را از خوب افتراق می¬دهد (36/0). هر یک از مقیاس¬های هفتگانه میزان Internal Consistency & Reliability Coefficient (Cronbach’s alpha) حدود 83/0 و 36/0 را داشته¬اند. حساسیت مناسب برای تمیز آزمودنی دارای خواب کیفیت خواب ضعیف از قوی را دارد.
هریک از 7 زیر مقیاس این پرسشنامه نمره 3-0 را به خود اختصاص می¬دهد. هیچ 0، ضعیف 1، متوسط 2، شدید 3، است. نمره کل پرسشنامه از صفر تا 21 است.
نمرات بالا نشان دهنده کیفیت ضعیف خواب است. نمره کل بزرگتر از 5: نشان دهنده اینکه آزمودنی یک فرد Poor Sleep است و دارای مشکلات شدید حداقل در 2 حیطه یا دارای مشکلات متوسط در بیشتر از 3 حیطه می¬باشد.


هفت مقیاس تشکیل دهنده پرسشنامه:


1- کیفیت ذهنی خواب (Subjective sleep quality)
2- تاخیر در به خواب رفتن ( Sleep latency)
3- طول مدت خواب (Sleep duration)
4- کارایی خواب (Sleep efficiency)
5- اختلالات خواب (Sleep disturbances)
6- مصرف داروهای خواب آور (Use of sleep medications)
7- اختلال عملکرد روزانه (Day time dysfunction)


قیمت : 14900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه کیفیت خواب PSQI

پرسشنامه کیفیت خواب

پرسشنامه PSQI

پرسشنامه خواب PSQI

پرسشنامه خواب

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 9
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 388
حجم 41/6 کیلوبایت
دسته پرسشنامه