پرسشنامه سنجش میزان افسردگی سما

پرسشنامه سنجش میزان افسردگی سما

توضیح کوتاه

پرسشنامه سنجش میزان افسردگی سما آزمونی برای سنجش افسردگی در قالب فایل WORD و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه سنجش میزان افسردگی سما


ساختن این پرسشنامه ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت.
پرسشنامه سما دارای 30 پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است. در مقابل هر پرسش ، 4 گزینه قرار دارد که به ترتیب ، شدت علامت را نشان می دهد ؛ به گزینه الف نمرۀ صفر ، گزینۀ ب نمرۀ 1 ، گزینۀ ج نمره 2 و به گزینۀ د نمرۀ 4 تعلق می گیرد . بنابراین نمره کل پاسخگویان بین صفر تا 90 می تواند باشد . مطالعه مقدماتی بر روی این پرسشنامه حاکی از ضریب روائی (73/0=r) و پایایی (70/0=r) معنی دار است. در این مطالعه نقاط برش 21 و 53 به ترتیب برای سلامتی و افسردگی خفیف تا متوسط پیشنهاد شد . به این ترتیب ، کسانی که در این آزمون نمره کمتر از 21 می آورند ، با اطمینان 99/0 سالم هستند؛ افرادی که بین 22 تا 53 می آورند، دارای افسردگی خفیف تا متوسط هستند ؛ و بالاتر از این نمره نشان دهندۀ افسردگی شدید است.

دارای برگه پاسخنامه


قیمت : 14900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه سنجش میزان افسردگی سما

پرسشنامه سنجش افسردگی سما

پرسشنامه میزان افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

پرسشنامه میزان افسردگی

پرسشنامه افسردگی

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 9
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 354
حجم 15/5 کیلوبایت
دسته پرسشنامه