پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان

توضیح کوتاه

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان در 6 گام و در قالب فایل WORD و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان


این مقیاس متشکل از مجموعه آزمون های هوشی مرکب است که به صورت فردی اجرا می شود و حوزه مختلفی از توانایی هوشی را می سنجد و شرایطی را بوجود می آورند که جنبه های مختلفی از شخصیت را می توان مشاهده کرد. این مقیاس 3نمره مختلف هوشبهر را به دست می دهد: هوشبهر کلی، هوشبهر کلامی و هوشبهر عملی. مقیاس هوشی کودکان اساسا شامل همان خرده آزمون های مقیاس بزرگسالان است با این تفاوت که محتوای مواد آزمون برای کودکان طراحی شده و دوخرده آزمون عملی اختیاری( مازها ونمادیابی) نیز در آن گنجانیده شده است که در نهایت تعداد خرده آزمون های مقیاس هوشی کودکان به 13 خرده آزمون می رسد.

این پرسشنامه شامل :


معرفی
تعریف هوش
سطوح  پیاپی رویهء تفسیریWISC-IV 
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام سوم- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
گام چهارم- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
گام پنجم– تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها
گام ششم – تفسیر نوسانات درون شاخص ها
توصیف دو شاخص استدلال ادراکی و سرعت پردازش


قیمت : 8900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان

آزمون هوش وکسلر کودکان

آزمون هوش وکسلر کودکان

دانلود آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر

آزمون وکسلر کودکان

پرسشنامه آزمون هوش وکسلر

پرسشنامه آزمون وکسلر

پرسشنامه وکسلر کودکان

هوش وکسلر کودکان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :8900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 7
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 134
حجم 22/5 کیلوبایت
دسته پرسشنامه