پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی  (MAAS)

توضیح کوتاه

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) یک آزمون 15 سوالی است در قالب فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

مقیاس ذهن آگاهی  (MAAS)


مقیاس  MAAS  یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان  (2003) آن را به منظور سنجش سطح هشیاری  و توجه  نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند. سوال های آزمون سازه ذهن آگاهی  را در مقیاس شش درجه ای لیکرت (از نمره یک برای «تقریبا همیشه» تا نمره شش برای «تقریبا هرگز») می سنجد. این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از 15 تا 90 متغیر بوده و نمره بالاتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است. همسانی درونی سوال های آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از 80/0 تا 87/0 گزارش شده است. روایی مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود، کافی گزارش شده است. ضریب بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه ثابت گزارش شده است. آلفای کرونباخ برای پرسش های نسخه فارسی این مقیاس در مورد یک نمونه 723 نفری از دانشجویان 81/0 محاسبه شده است (قربانی و همکاران 2009). مدت اجرای این مقیاس 10 دقیقه یا کمتر به طول می انجامد.


قیمت : 4900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی MAAS

پرسشنامه ذهن آگاهی MAAS

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی MAAS

پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی

پرسشنامه MAAS

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :4900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 2
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 299
حجم 11/8 کیلوبایت
دسته پرسشنامه