پرسشنامه اندر یافت کودکان (C.A.T)

پرسشنامه اندر یافت کودکان (C.A.T)

توضیح کوتاه

پرسشنامه اندر یافت کودکان CAT در قالب فایل WORD و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه اندر یافت کودکان (C.A.T)


تعبیر وتفسیر آزمون C. A.T

زمانی که فرد به تفسیر یک روش وابسته به درک واحساس مانند آزمون C.A.T نزدیک می شود، بهتر است که اصول اساسی را درذهن خود نگاه دارد. ازآزمودنی درخواست می شودکه موقعیتی را درک کند. تفسیر آزمودنی ازمحرک بدنبال دستورالعمل ارائه شده، گفتن داستانی بالغ بر کمترین ارزش محرک عینی است. او این کار را انجام می دهد، که درواقع عملکردی از نیروهای روانی  پیوسته اش باشد، که درآن لحظه او را در رابطه با محرک داده شده، آشکار می سازد.
اگر پیوستگی انگیزشی از ساخت شخصیت مورد قبول واقع شود، شخص ممکن است این روش را در روند آزمون کردن به صورت تداعی آزاد در روان  درمانی مورد استفاده قرار دهد. اگر یک رودخانه در زمان های نزدیک به هم مورد نمونه برداری قرار گیرد، تجزیه تحلیل شیمیایی کل محتوا خواهد بود. این روند بطور عادی درآزمایش سلامت عمومی نیز بکار گرفته می شود.
حال اگر شاخه فرعی به آن بپیوندد، احتمالا فاکتورهایی را به آن اضافه خواهد کرد، که آزمایش کننده باید از آنها اطلاع داشته باشد که درتغییرات محتوا آنها را دخالت دهد. یک نظریه ژنتیکی ازشخصیت مانند روانکاوی، ادعا دارد که محتوای اصلی به همان صورت باقی خواهد ماند زیرا پس از زمان معینی، شاخه های فرعی فقط می توانند تغییراتی را بوجود آورند.
برای دوری از همانندی بیشتر، عقیده برآن است که تفسیر محرک ها در مواد این تست، نمونه معتبری از تسلسل روانی آزمودنی ها به عنوان شخصیت در اختیار ما قرار می دهد. البته در مراحل سازنده در دوران کودکی تغییر پذیرتر است. ما با توجه به این حقیقت که پاسخ هر فردی برای آن شخص با معناست، قادر به یادگیری درباره نیروهای انگیزشی هستیم. از این گذشته ما می توانیم آگاهی خود را از طریق مقایسه پاسخ های فردی یا پاسخ های فرد دیگر، افزایش دهیم. دراین صورت دروا قع از طریق این مقایسه ها تفاوت های فردی رامطالعه کرده ودرباره موضوع ارا ئه شده با استنتاج هایی دست می یابیم.

برای تسهیل کار تفسیر وتحلیل تستC.A.T مطالعه 10 متغیر که در زیر عنوان خواهد شد، پیشنهاد  می شود 

این پرسشنامه شامل:


راهنمای آزمون اندر یافت کودکان C. A. T
تصویر1
تصویر2
تصویر3
تصویر4
تصویر5
تصویر6
تصویر7
تصویر8
 تصویر9
تصویر10
تعبیر وتفسیر آزمون C. A.T
1- موضوع اصلی
2- قهرمان اصلی
خود پنداری 
3- نیازهای اصلی قهرمان
اشخاص، اشیاء ویا شرایط مطرح شده 
اشخاص، اشیاء ویا شرایط حذف شده
4- مفهوم محیط
5- اشخاص به صورت  ..........  دیده می شوند
6- تعارض های شاخص
8- دفاع های اصلی
9- شدت سوپر ایگو
10- یکپارچگی ایگو


قیمت : 16900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه اندر یافت کودکان CAT

دانلود پرسشنامه اندر یافت کودکان

پرسشنامه اندریافت کودکان

پرسشنامه اندر یافت کودکان

اندر یافت کودکان

اندریافت کودکان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :16900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 13
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 291
حجم 14/5 کیلوبایت
دسته پرسشنامه