پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

توضیح کوتاه

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) دارای 30 سوال در قالب فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)


این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در  افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است.
پرسشنامه مثلث شناختی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 95/0، برای خرده مقیاس نگرش نسبت به خود 91/0، و برای نگرش نسبت به جهان 81/0 و برای نگرش نسبت به آینده 93/0 میباشد. اعتبار همزمان پرسشنامه مثلث شناختی از طریق همبستگی معنی دار 77/0 با پرسشنامه ی افسردگی بک اثبات گردیده است (18). همچنین تمام خرده مقیاسها همبستگی معنی داری با سایر مقیاسها دارد. این مقیاس به خصوص در نگرش نسبت به خود همبستگی مثبت معنی دار 90/0 با مقیاس عزت نفس دارد. ضمن این که مقیاس نگرش نسبت به آینده همبستگی معنی دار 90/0 با مقیاس ارزیابی ناامیدی دارد (17).

دارای روش نمره گذاری،پایایی،روایی و منبع
 


قیمت : 8900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه مثلث شناختی CTI

پرسشنامه مثلث شناختی

دانلود پرسشنامه مثلث شناختی

پرسشنامه CTI

آزمون مثلث شناختی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :8900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 3
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 309
حجم 17/1 کیلوبایت
دسته پرسشنامه