جزوه نورو فیزیولوژی

جزوه نورو فیزیولوژی

توضیح کوتاه

جزوه نورو فیزیولوژی ، در 165 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


 

نورون
نورون یا سلول عصبی
بخش حسی- گیرنده های حسی
بخش پیکری یا سوماتیک دستگاه حسی
سطوح اصلی سیستم عصبی
سیناپس
سیناپس در سیستم عصبی
اجزای سیناپسهای شیمیایی
انواع سیناپسهای شیمیایی
اثر میانجی بر نورون پس سیناپسی
انواع گیرنده با توجه به اثر میانجی
شکل. سه حالت نرون
مکانیسم گیرنده های تحریکی
مکانیسم گیرنده های مهاری
خستگی انتقال سیناپسی
اثر داروها و عوامل مختلف بر هدایت سیناپسی
مهار کننده های عصبی
هم گرایی سیگنال ها
اعصاب حسی پیکری
انواع میانجی های عصبی
انواع میانجِی های کوچک ملکول 
انواع میانجِی های درشت ملکول)نوروپپتیدها(
نحوه خاتمه اثر نروترانسمیترها
ویژگی های اصلی حواس) شناسایی چهار ویژگی تحریک(
انواع گیرنده های حسی
گیرنده های حسی در پوست بدون مو و پوست مودار
حساسیت تفکیکی گیرنده ها (differential sensitivity)
جمع فضایی و زمانی جهت هدایت شدت های متفاوت پیام عصبی
  تبدیل محرکهای حسی به سیگنالهای عصبی
رابطه شدت محرک با پتانسیل گیرنده
تطابق گیرنده ها (Adaptation)
انواع تطابق
انواع فیبرهای عصبی
لوبهای مغزی
قشر حسی – پیکری
حواس پیکری
گیرنده های لامسه ای
مسیرهای انتقال پیام حسی به CNS
درماتوم
مسیرهای صعودی
مسیر ستون خلفی – لمنیسکوس میانی
اعمال ناحیه حسی پیکری اولیه S1
نواحی ارتباطی حسپیکری ناحیه 5 و 7a برودمن (ثانویه)S2
عملکرد تالاموس در حس پیکری
مسیر قدامی – جانبی (Antrolateral Pathway)
سندرم براون- سکوارد
حس درد
گیرنده های درد
هدایت درد تند وتیز در مسیر نخاعی تالاموسی جدید یا نئواسپاینوتالامیک
هدایت درد کند و مزمن در مسیر نخاعی تالاموسی قدیمی یا پالئواسپاینوتالامیک
قابلیت خاص پیامهای درد در برانگیختگی عصبی
سیستم سرکوب درد در مغز ونخاع
مهار هدایت درد توسط پیامهای حس لامسه
درد ارجاعی (Referred Pain)
درد احشایی
اختلالات بالینی درد
حسهای حرارت
گرمای سوزان و سرمای منجمد کننده شبیه هم حس می شوند
سیستم عصبی خودمختار
سیستم عصبی پاراسمپاتیک
سیستم عصبی سمپاتیک
حساسیت شدید اعضا بدنبال قطع عصب سمپاتیک و پارا سمپاتیک
سیستم نوروکرین سمپاتوآدرنال
اعمال فیزیو لوژیک کاتکول آمین های قسمت مرکزی آدرنال
کنترل قطر مردمک
مکانیسم تطابق
سندرم هورنر
اعمال حرکتی نخاع
همگرایی مسیرهای حرکتی مختلف بر روی نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع
رفلکس ها
قوس رفلکس
نورونهای واسطه ای نخاع 
گیرنده های حسی عضله
رفلکسهای نخاعی
رفلکس خم کننده
رفلکس نوری مردمک
رفلکس کششی
انواع فیبرهای حسی و پایانه ها در دوک عضلانی
عمل تعدیل کننده ) دامپینگ( یا نرم کننده رفلکس های کششی دینامیک واستاتیک
رفلکس گلژی یا رفلکس کششی معکوس
شوک نخاعی
نقش قشر مغز و تنه مغزی در اعمال حرکتی
فیبرهای ورودی به قشر
انتقال سیگنالهای حرکتی از قشرحرکتی به عضلات
مسیرهای نزولی
ناحیه مشبک تنه مغزی
مایع مغزی نخاعی CSF
وظایف CSF
Basic Anatomy
فشار مایع مغزی نخاعی
سد خونی- مایع مغزی نخاعی و سدخونی- مغزی
اعمال عالی مغز
اعمال نباتی هیپوتالاموس
درجه حرارت بدن و تنظیم آن
مکانسیم های دفع حرارت
جانوران خونگرم و خونسرد
تعریق و تنظیم آن
مکانیسم ایجاد تب
اعمال رفتاری هیپوتالاموس و سایر نواحی لیمبیک
مراکز پاداشو تنبیه لیمبیک
اهمیت پاداش وتنبیه در رفتار
نقشهای لیمبیکی و حافظه ای هیپوکمپ
اعمال آمیگدال
سندرم کلاوور- بیوسی ناشی از تخریب دو طرفه آمیگدال
قشر جدید مغز ) نئوکورتکس( و اعمال فکری مغز
اعمال مناطق خاص قشر
ناحیه شناخت چهره ها
شکنج زاویه ای
مفهوم نیمکره غالب
اعمال نیمکره غیر غالب
تقسیم بندی تشریحی مخچه
لایه های قشری
ارتباط سلولهای مخچه و نوروترانسمیتر ها
تقسیم بندی عملی مخچه
اختلالات مخچه ای
کنترل حرکات ارادی

 

بخشی از متن جزوه نورو فیزیولوژی :


نورون

  • نورونها، سلولهای سازنده ی سیستم عصبی هستند. که دارای قدرت تحریک پذیری و قدرت تولید امواج عصبی می باشند.
  • سیستم عصبی از 100 میلیارد نورون و 10 -50 برابر آن از سلولهای گلیال تشکیل شده است.
  • برخی نورونها میلین دار و برخی بدون میلین هستند سرعت هدایت موج عصبی در اعصاب میلین دار
  • بیشتر است و هرچه قطر فیبر بزرگتر باشد سرعت بیشتر است.
  • در اعصاب مرکزی میلین توسط الیگودندروسیتها و در
  • اعصاب محیطی توسط سلولهای شوان ساخته می شود.


قیمت : 39900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه نورو فیزیولوژی

دانلود جزوه نورو فیزیولوژی

نورو فیزیولوژی

جزوه رایگان نورو فیزیولوژی

جزوه پزشکی

جزوه نورو فیزیولوژی دانشگاه آزاد

جزوه نورو فیزیولوژی دانشگاه علمی کاربردی

جزوه نورو فیزیولوژی دانشگاه پیام نور

جزوه

فیزیولوژیکی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :39900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 165
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 374
حجم 7/7 مگابایت
دسته جزوه