پاورپوینت تحلیل و بررسی چرخه کربس

پاورپوینت تحلیل و بررسی چرخه کربس

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی چرخه کربس دارای 121 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

پاورپوینت تحلیل و بررسی چرخه کربس

فهرست مطالب :


چرخه کربس
هدف اصلی
محل انجام
ویژگی های میتوکندری
عبورمواد مختلف از غشای داخلی میتوکندری
ساختمان میتوکندری
سرنوشت استیل کوآنزیم آ
تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم آ
زیرواحدهای کمپلکس پیروات دهیدروژناز
کنترل فعالیت آنزیم ها توسط فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون
تنظیم فعالیت پیروات دهیدروژناز
FAD
Tiamin Pyrophosphate
Lipoamide
اثر مهارکنندگی آرسنیک آلی
چرخه کربس در نگاه کلی
تشکیل سیترات
واکنش آکونیتاز
تشکیل آلفاکتوگلوتارات
تشکیل سوکسینیل کوآنزیم آ
سوکسینیل کوآنزیم آ سینتاز
تولید فومارات از سوکسینات
تغیرات انرژی آزاد استاندارد
تولید مالات از فومارات
تولید اگزالواستات
خلاصه ای از چرخه کربس
مقدار خالص تولیدات چرخه کربس
کل ترکیبات تولید شده به ازای هر گلوکز
کل ATP تولیدی به ازای هر گلوکز
ناقل گلیسرول فسفات
ناقلMalate / aspartate 
تنظیم چرخه کربس
انرژی حاصل از شکسته شدن گروه های فسفات ATP
هیبریدهای رزونانس گروه فسفات
اکسیداسیون در سیستم های بیولوژیکی
تعاریف ضروری
آنزیم‌های دخیل در اکسیداسیون ـ احیاء 
اجزای زنجیره انتقال الکترون
(clusters)گروه های دارای آهن و گوگرد
یوبیکینون
سیتوکروم ها
ترکیب کمپلکس های زنجیره تنفسی
ساخت ATP 
تئوری کمواسموتیک
تولید و تجزیه ATP
مقدار انرژی تولید شده به ازای هر گلوکز
شمایی از تنفس سلولی
مسیرهای دخیل در تولید ATP
مسیر پنتوز فسفات
مسیر پنتوز فسفات (اهداف اصلی)
تفاوت ساختاری  NADH و NADPH 
تنظیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
آنزیم Committed step
بخش بی هوازی مسیر پنتوز فسفات
نیاز به NADPH
نیاز به NADPH و ATP
تولید پراکسید و سوپراکسید در گلبول قرمز(RBC)
ساختمان گلوتاتیون (فرم احیاء و اکسید شده)
سم زدایی آنیون های سوپراکسید و پراکسیدهیدروژن
شمای کلی مسیر پنتوز فسفات
گلوکونئوژنز
هیدرولیز گلوکز 6 فسفات به گلوکز
هیدرولیز فروکتوز 1 و6 بیس فسفات
تشکیل کربوکسی فسفات
انتقال فسفات از کزبوکسی فسفات به بیوتین و تشکیل کربوکسی بیوتین
واکنش کلی تشکیل تشکیل کربوکسی بیوتین
تشکیل اگزالواستات از کربوکسی بیوتین و پیروات
گلیکوژنولیز(تجزیه گلیکوژن)

 

بخشی از متن پاورپوینت تحلیل و بررسی چرخه کربس 


ویژگی های میتوکندری 

غشای خارجی نسبتاً نفوذپذیر است
غشای داخلی تنها نسبت به موادی که دارای ناقل های اختصاصی در آن هستند نفوذپذیر است.
مثال:
نسبت به NADH and FADH2 نفوذ ناپذیر است
نسبت به پیروات نفوذپذیراست (با کمک ناقل)

اختصاصی شدن در میتوکندری(Compartmentalization)
کربس در ماتریکس
گلیکولیز در سیتوزول

سرنوشت استیل کوآنزیم آ

 

  1. درصورت نیاز به انرژی (ATP) و وجود کربوهیدرات برای آغاز به کار چرخه کربس
  2. به  CO2, NADH, FADH2,GTP و در نهایت ATP متابولیزه می شود (پس از ورود به چرخه کربس)
  3. اگر انرژی مورد نیاز نباشد (وجود مقدار زیادی ATP در بدن) 
  4. تبدیل به چربی
  5. درصورت نیاز به انرژی (ATP) و عدم وجود کربوهیدرات برای آغاز به کار چرخه کربس (گرسنگی و روزه داری)
     
  6. تشکیل اجسام کتونی (استواستات،بتاهیدروکسی بوتیرات و استون)

تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم آ

به ازای هر گلوکز 2 استیل کوآنزیم آ تولید می شود
نوع واکنشOxidative decarboxylation
ساختNADH

 


قیمت : 49900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت بررسی چرخه کربس

پاورپوینت چرخه کربس

دانلود پاورپوینت بررسی چرخه کربس

دانلود پاورپوینت چرخه کربس

پاورپوینت در موردچرخه کربس

پاورپوینت درباره چرخه کربس

تحقیق چرخه کربس

پاورپوینت راجع به چرخه کربس

پاورپوینت آماده چرخه کربس

تحقیق در مورد چرخه کربس

واکنش های چرخه کربس

تنظیم چرخه کربس

چرخه کربس

چرخه ی کربس

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :49900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 121
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 37
حجم 3/4 مگابایت
دسته پاورپوینت پزشکی