پاورپوینت بررسی استاندارد کنترل کیفیت

پاورپوینت بررسی استاندارد کنترل کیفیت

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی استاندارد کنترل کیفیت دارای 55 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

پاورپوینت بررسی استاندارد کنترل کیفیت 

فهرست مطالب :


استاندارد کنترل کیفیت 1
کنترل کیفیت در مؤسسات 
سیستم کنترل کیفیت
مستندسازی کار
مدیر مسئول کار
بررسی کنترل کیفیت کار
بررسی کننده کنترل کیفیت کار
گروه کاری
بازبینی
نظارت
شریک
مؤسسه
کارکنان
استانداردهای حرفه‌ای
اطمینان معقول
فرد برون‌سازمانی واجدشرایط
اجزای سیستم کنترل کیفیت
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
عوامل موثر بر ترویج فرهنگ کیفیت محور درون سازمانی
در اولویت قرار دادن کیفیت انجام کارها توسط مدیریت مؤسسه در تدوین راهبرد عملیاتی مؤسسه
الزامات اخلاقی
اصول بنیادی اخلاق حرفه‌ای
استقلال
موارد الزامی در این گونه سیاستها و روشها
سیاستها و روشهای موسسه در بکارگیری کارکنان ارشد در خدمات اطمینان بخشی
پذیرش وادامه کار
شرایط قبول یا تداوم کار
نمونه‌هایی از موضوعات مرتبط با درستکاری صاحبکار
روشهای کسب اطلاعات درباره درستکاری صاحبکار
موضوعات مورد بررسی توسط مؤسسه برای تشخیص توانایی، صلاحیت، زمان و منابع لازم برای پذیرش کار جدید
سایر نکات در خصوص تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا ادامه کار
سیاستها و روشهای ادامه کار در صورت خودداری از پذیرش کار موسسه با دستیابی زودتر به  اطلاعات
سیاستها و روشهای کناره‌گیری از کار
منابع انسانی
روشهای ارتقا تواناییها و صلاحیت کارکنان
عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان
اقدامات موسسه برای شناسایی و تشویق مناسب در موارد ارتقا و حفظ صلاحیت و پایبندی به اصول اخلاقی
سیاستها و روشهای واگذاری مسئولیت هر کار به یک مدیر مسئول کار
تعیین گروه کاری
تواناییها و صلاحیت مورد نظر در هنگام تعیین گروههای کاری و تعیین سطح نظارت لازم
اجرای کار
سرپرستی
موارد مورد ارزیابی بررسی کنندگان
مشاوره
طراحی سیاستها و روشهای لازم برای کسب اطمینان معقول
جزئیات و دامنه مستندسازی مشورت با سایر افراد حرفه‌ای
برقراری سیاستها و روشهایی برای چگونگی برخورد
اختلاف نظر
سیاستها و روشهای موسسه برای الزامی کردن بررسی کنترل کیفیت کار
معیارهای لازم به منظور تشخیص ضرورت بررسی کنترل کیفیت کار
بررسی کنترل کیفیت
عوامل موثر بر میزان بررسی
بررسی کنترل کیفیت در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
معیارهای تعیین واجد صلاحیت بودن بررسی کنندگان کنترل کیفیت
سیاستها و روشهای مؤسسه برای حفظ بیطرفی بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار
مستندسازی بررسی کنترل کیفیت کار
تنظیم پرونده‌های نهایی کار
محدودیتهای زمانی برای تنظیم پرونده‌های نهایی 
حفظ رازداری کارکنان موسسه در مورد اطلاعات مندرج در مستندات کار مگر
طراحی کنترلهای مناسب موسسه  درباره مستندسازی کار برای اطمینان از دستیابی
کنترلهای مؤسسه برای تأمین محرمانه ماندن، حفاظت اطمینان بخش، درستی، قابلیت دسترسی و قابلیت بازیابی مستندات کار
روشهای مناسب هنگام اسکن کردن مستندات کاغذی اصلی بنا به ملاحظات عملی برای انعکاس در پرونده‌های الکترونیکی
نگهداری مستندات کار
اهداف نگهداری مستندات کار
مالکیت مستندات کار
هدف از نظارت بر رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت
موضوعات مورد بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل کیفیت
عوامل موثر بر روش سازماندهی بازبینی ادواری، شامل زمانبندی انتخاب هر کار
نظارت
ارزیابی آثار نقایص مشاهده شده در نتیجه فرایند نظارت و تعیین نوع آن
پیشنهادات موسسه پس از ارزیابی هر نقص
اطلاع رسانی
مستندسازی مناسب نظارت
شکایات و اتهامات
طراحی سیاستها و روشهای لازم به منظور کسب اطمینان معقول از برخورد مناسب
عوامل موثر بر تعیین شکل و محتوای مستندات نشان‌دهنده کارکرد هر یک از اجزای سیستم کنترل کیفیت

 

 

بخشی از متن پاورپوینت بررسی استاندارد کنترل کیفیت :


هدف استاندارد

ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با
مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

هدف از سیستم کنترل کیفیت مناسب

کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی و صدور گزارشها، مناسب شرایط موجود.

سیستم کنترل کیفیت

سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف بیان شده،
روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها،
نظارت بر رعایت

مستندسازی كار: تهیه سوابق كار انجام شده و نتایج بدست آمده. گردآوری مستندات هر كار در پرونده آن.
مدیر مسئول کار: شریك یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یا قانونی مربوط و مسئول یک کار و اجرای آن و گزارش صادره از طرف مؤسسه.
بررسی كنترل كیفیت کار: فرایند طراحی‌شده برای فراهم کردن ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده‌ انجام شده توسط گروه کاری و نتایج دریافتی برای تهیه گزارش.
بررسی کننده كنترل كیفیت کار: شریك، فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، فرد برون‌‌سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این‌گونه افراد، با تجربه و اختیار كافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری و نتایج دریافتی برای تهیه گزارش.

گروه کاری: همه افراد انجام دهنده یك کار، شامل كارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن کار.
بازبینی: روشهای طراحی‌شده برای فراهم ‌نمودن شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای كنترل كیفیت توسط گروه کاری در ارتباط با کار تکمیل شده.
نظارت: فرایند بررسی و ارزیابی مستمر سیستم كنترل كیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تكمیل شده.
شریك: هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با انجام  کار حرفه‌ای تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه و در مورد فعالیتهای حرفه‌ای مؤسسه دارای مسئولیت تضامنی در قبال اشخاص ثالث.


قیمت : 25900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت بررسی استاندارد کنترل کیفیت

پاورپوینت استاندارد کنترل کیفیت

دانلود پاورپوینت بررسی استاندارد کنترل کیفیت

پاورپوینت کنترل کیفیت

آموزش کنترل کیفیت

پاورپوینت در مورد استاندارد کنترل کیفیت

پاورپوینت درباره استاندارد کنترل کیفیت

پاورپوینت تحلیل استاندارد کنترل کیفیت

پاورپوینت کنترل کیفیت

پاورپوینت در مورد کنترل کیفیت

استاندارد کنترل کیفیت

بررسی استاندارد کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 55
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 118
حجم 669/5 کیلوبایت
دسته پاورپوینت مدیریت