پاورپوینت قواعد عربی 3

پاورپوینت قواعد عربی 3

توضیح کوتاه

این محصول پاورپوینت در مورد قواعد عربی 3 هستش که دارای 225 اسلاید می باشد.

توضیح کامل

پاورپوینت قواعد عربی 3


بخشی از متن پاورپوینت:


ازمیان 8 واحد قواعد عربی که دانشجویان رشته زبان  و ادبیات فارسی می خوانند 4 واحد آن به صرف
(شناخت انواع کلمه و دگرگونی های آن) اختصاص دارد که قواعد1 و 2 به آن می پردازد. و قواعد عربی 3 و 4 به نحو اختصاص دارد.ازآن میان قواعد عربی 3 در24 فصل به مرفوعات، منصوبات و مجرورات می پردازد.


علم نحو:
علم نحو علمی است که از حالات اواخر کلمات هنگام ترکیب کلمه ای با کلمه ی دیگر بحث می کند. موضوع علم نحو، کلمه و کلام است.
کلمه لفظی است که وضعا دال بر معنی است و لفظ عبارت است ازچیزی که منطوق انسان است. لفظ مستعمل را کلمه گویند .
کلام لفظی است مرکب از دو یا چند کلمه که نسبتی بین آنها برقرار باشد. 


معرب و مبنی:
کلمه وقتی که با کلمه ی دیگر ترکیب می شود از نظر حالت آخر آن بر 2 قسم است : 

- یک قسم از کلمه آخرش هم از لحاظ حرکت و هم ازلحاظ حرف بر یک حالت ثابت می ماند که آن را مبنی می گویند.

- یک قسم دیگر آخرش یا از لحاظ حرکت ویا از لحاظ حرف متغیر است که آن را معرب می خوانند.
اعراب و بناء
اعراب به تغییر حرف آخر و یا حرکت حرف آخر کلمه به اقتضای موقعیتی که از نظر معنی در جمله پیدا می کند گفته می شود. 
  مثال:   
1. جاءَ علیٌ    
2. رَایْتُ علیاً
3. مَررْتُ بِعَلیٍ
«علی» در مثالهای فوق به ترتیب فاعل و مرفوع، مفعول و منصوب  و مجرور به حرف جر است، چون«علی» معرب است اعراب مختلف بر آن ظاهر شده است.
 بناء : 
عبارت است از حالت ثبات و عدم تغییری است که حرف آخر کلمه هم از لحاظ حرکت و هم از لحاظ حروف داراست. به مثالهای زیر توجه کنید : 
جاءَ هذا الرجُلُ    
اِشَریْتُ هذا الکتابَ
مَرَرْتُ بِهذا الرجُلِ 

« هذا » در مثال اول فاعل و در مثال دوم مفعول و در  مثال سوم مجرور به حرف جر است. امّا اعراب فاعل که رفع واعراب مفعول به که نصب و اعراب مجرور به حرف جر، جراست در هذا ظاهر نشده است.

 

فهرست مطالب :


علم نحو

معرب و مبنی

اعراب و بناء

عوامل نصب فعل مضارع

عوامل جزم فعل مضارع

اسماء شرط

اعراب در فعل مضارع: (رفع، نصب، جزم)

اسم هاي معرب به حروف

اسم هاي معرب به بعضي حركات

اعراب: لفظي، تقديري، محلي

نوع بناء و كيفيت بناء افعال و اسماء و حروف

اسم هايي كه در اصل معربند ولي عارضا مبني مي شوند.

منصرف و غير منصرف

اسباب منع صرف

اسم علم در شش مورد غير منصرف است

وصف يا صفت در دو مورد زير موجب منع صرف است

جمع مكسر با دو شرط غير منصرف است

نشانه های رفع و نصب و جر جزم

اسم معرب در موارد زیر منصوب است

اسم معرب در موارد زیر مجرور است

جمله و کلام

مرفوعات

فاعل بر دو قسم است

مطابقت فعل با فاعل

ترتیب اجزای جمله

موارد وجوب تقدم فاعل بر مفعول

موارد وجوب تقدم مفعول بر فاعل

نایب فاعل

مهم ترین علل حذف فاعل

مبتدا و خبر

مبتدای مؤول

مبتدا و ساد مَسدِ خبر

انواع خبر

تقدم و تاخر مبتدا و خبر

مواردی که خبر وجوباً بر مبتدا مقدم است

حذف مبتدا یا خبر

نواسخ

معانی افعال ناقصه

امتیاز کان بر دیگر افعال ناقصه

امتیاز لیس بر دیگر افعال ناقصه

حروف مشبه به فعل

فرق بین اِنّ و اَنّ

مــاء کافه

حروف شبیه به لیس

لای نفــی جنــس

افعال مقاربه و عمل آنها

منصوبات

مفعول به

مواردی که واجب است مفعول به بر فعل مقدم شود

فعالی که متعدی به بیشتر از یک مفعول هستند، بر سه قسم اند

مفعول مطلق

مفعول فیه

ظروف متصرف و غیر متصرف

مفعول  له  یا  لِاجلَه

مفعول مَعَه

حال

حال مفرد، جمله و شبه جمله

اقسام مستثني

مواردي كه مستثناي به الّا منصوبست

وقتي كه مستثني اعراب معيني ندارد

وقتي كه مستثناي به الّا جايز النصب است

مستثني به ماعدا و ماخلا

مستثني به لاسِيّما

منادی

مواردي كه منادي منصوبست

مواردي كه منادي مبني بر ضمّ است

مناداي مُحلّي به ال

مناداي مستغاث

ترخيم

مناداي مضاف به ياي متكلم

مجرورات و اضافه

نشانه مضاف و مضاف اليه

مجرور به حرف جر


قیمت : 15000 تومان


کلمات کلیدی


قواعد عربی 3

پاورپوینت قواعد عربی 3

دانلود پاورپوینت قواعد عربی 3

پاور پوینت عربی

صفر تا صد قواعد عربی

دانلود رایگان پاورپوینت عربی

قواعد عربی

زبان عربی

قواعد نحوی عربی

قواعد صرفی عربی

گرامر عربی

اهمیت قواعد عربی

اصول گرامری در عربی

اجزای جمله عربی

واژگان عربی

ترکیبات و افعال در عربی

صفات و اسم‌ها در عربی

قواعد ترکیبی در عربی

آموزش قواعد عربی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 225
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 30
حجم 282/7 کیلوبایت
دسته پاورپوینت زبان و ادبیات فارسی