ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

توضیح کوتاه

ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی دارای 16 صفحه فایل قابل ویرایش

توضیح کامل

ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

بخشی از متن ترجمه :


Abstract Purpose – This essay sets out to introduce the special issue. Design/methodology/approach – The essay discusses a variety of approaches to exploring the relationship between accounting and the public interest, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue. Findings – Not applicable. Originality/value – The essay argues that accounting research can be opened up by problematizing the notion of the public interest, and by considering not only how accounting constitutes the public interest, but how various public interests constitute accounting. Keywords Public interest, Accounting research, Social structure Paper type General review “The public interest” is a phrase that we, as accounting researchers, associate with accounting almost by reflex. When we talk about accounting and society, the normative imperative creeps in, and we find it quite natural to insist that accounting ought to serve the public interest. This predisposition is reinforced by the traditional claims of the accounting profession to protect the public interest, and by the neoclassical microeconomic theories that underpin so much accounting research, which deem accounting to aid in social welfare maximization by providing transparent, reliable information to investors. Accounting research that problematizes the notion of the public interest is rare, however. Researchers seldom directly address what is meant by “public interest”, or question how accounting is connected to it. Mainstream researchers, by virtue of their microeconomic models, tend to assume a unidirectional relationship between accounting and the public interest, wherein “better” accounting (i.e. more representationally faithful, more reliable, more timely, more comparable, and so forth) makes for greater social welfare. Even critical researchers frequently accept this one-way relationship, albeit they usually contend that the relationship is impaired. To move beyond this consensus, and open up “public interest” research, it is helpful to consider accounting and the public interest as being mutually constitutive (cf. Neu, forthcoming). Accounting does not serve the public interest so much as generate a peculiar and hyperreal version of it. And this peculiar “public interest” in turn demands and generates the accounting that it requires. How this happens is an This manuscript has benefited from the comments of Alan Richardson at the Schulich School of Business.

empirical question. It is to stimulate research into this empirical realm, to open up lines of enquiry into the mechanisms and sustaining myths that connect accounting and the public interest, that this special issue has been assembled. The recent recurrence of accounting crises has fanned the flames of interest in the public interest, leading to a popular concern for the role of the profession and calls for better regulation. This has created an interesting puzzle. While the public outcry regarding Enron and WorldCom can scarcely be overstated, and while many accounting researchers have at least toyed with the idea of producing something apropos, the market for accounting research has not been as conducive to public interest research as one might expect. The number of articles using the phrase “public interest” in leading accounting journals, this one included, has not increased significantly since Enron[1].

هدف- این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود
طراحی/ اسلوب شناسی/ معبر (راه انجام کاری)- این مقاله در خصوص تنوعی از راه های کاوش ارتباط بین حسابداری و منفعت عمومی بحث نموده و به صورت اجمالی مشمول این موضوع در مقالات را مرور می کند.
یافته ها- غیرکاربردی (نامناسب)
اصالت/ ارزش- این مقاله با دلیل ثابت می کند که تحقیق حسابداری می تواند به واسطه زیر سئوال بردن تصور منفعت عمومی و به واسطة ملاحظه نه تنها چگونگی شکل دهی منفعت عمومی توسط حسابداری، بلکه به واسطه ملاحظه چگونگی تشکیل حسابداری توسط منافع عمومی گوناگون آشکار گردد.
کلمات کلیدی- منفعت عمومی، تحقیق حسابداری، ساختار اجتماعی
نوع مقاله- مرور کلی
"منفعت عمومی" عبارتی است که ما به عنوان محققین حسابداری آن را با حسابداری با استفاده از انعکاس مرتبط می کنیم. وقتی دربارة حسابداری و جامعه صحبت می کنیم به صورت غیرارادی هنجارها به موضوع راه می یابند، و لذا طبیعی می دانیم که به این مسئله پافشاری کنیم که حسابداری بایستی در خدمت منفعت عمومی باشد. این زمینه به واسطه ی ادعاهای سنتی مبنی بر حفاظت حرفه حسابداری از مصالح عمومی، و به واسطه ی تئوریهای ریزاقتصادی و به شیوه جدیدی که تا اندازه زیادی مبنای تحقیقات حسابداری را تشکیل می دهند و حسابداری را به واسطة اطلاعات شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران در جهت کمک به ارتقا و رفاه اجتماعی در نظر می گیرند، تقویت شده است. هرچند، تحقیق حسابداری که تصور منفعت عمومی را زیر سئوال برده باشد به ندرت وجود دارد. محققین به ندرت مقصود از "منفعت عمومی" را مورد خطاب قرار داده یا چگونگی ارتباط حسابداری با آن را مورد سئوال قرار می دهند.


قیمت : 7000 تومان


کلمات کلیدی


ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانش و پژوهش حسابداری

چشم انداز حسابداری و مدیریت

پیشرفت های حسابداری

دانش حسابداری مالی

پژوهش های تجربی حسابداری

ترجمه مقاله منفعت عمومی

ترجمه مقاله تحقیق حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :7000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 16
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 309
حجم 59/8 کیلوبایت
دسته مقاله حسابداری